Edukacijski prostori

- Dvorana za edukaciju s 50 sjedećih mjesta (pozicija 4)

- Učionica za praktičnu nastavu s 30 sjedećin mjesta (pozicija 5)