Edukacijsko-proizvodna postrojenja

Projektni tim koordinira provedbu aktivnosti te uz angažiranje vanjskog eksperta iz akademske zajednice radi uspostave poveznice između gospodarstva i akademske zajednice, provodi koordinaciju uspostavljanja edukacijsko-proizvodnog postrojenja (EPP) i izradu tehničko-tehnološkog rješenja za proizvodnju:

                     a) proizvoda od žitarica

                     b) proizvoda od voća i povrća

kao osnovnog dokumenta za principe budućeg rada postrojenja; standardiziranje dvije tradicionalne recepture za proizvodnju u okviru EPP-a; te uvođenje mini HACCP sustava. Kroz edukacijsko-proizvodno postrojenje cilj je poticati prehrambeno-prerađivačku proizvodnju utemeljenu na visokim tehnološkim procesima.